top of page

Zarząd

Zarząd Podhale Golf Club wybrany  4-8-2016

Prezes - Chris Krzystyniak
 
Vice Prezes - Chris Budz
 
Skarbnik - Stanley Łukanus
 
Sekretarz Protokołowy - Joe Wciślak
 
Sekretarz Finansowy - Tom Tomecki 

Zdjęcia - Tom Tomecki, Stanley Boduch, 

Korespondent - Bogusław Bosak 

Organizatorzy - Kris Rams,Stanly Kos, Ziggy Tyrala 
                                   
Strona Internetowa- Chris Krzystyniak,  Chris Budz

Facebook-    Chris Budz
                                             

Join today!
Call 708-625-3281

bottom of page